• Những lợi ích của thói quen viết mỗi ngày

    Những lợi ích của thói quen viết mỗi ngày

    Tất cả chúng ta đều có thể giãi bày những suy nghĩ của mình lên mặt giấy. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đều là nhà văn, ngay cả khi không biết cách xoay chuyển cốt truyện một cách thuần thục như Tolstoy.