Các hình thức đặt quảng cáo trên Reviews365 bao gồm:

1. Đặt Banner giữa bài viết.

2. Đặt textlink trong bài viết

3. Đặt banner bên ngoài bài viết

4. Đặt URL Skim

Trong trường hợp muốn gửi bài viết hợp tác, hoặc cần các thông tin từ chúng tôi, bạn có thể liên hệ thông qua các kênh sau:

1. Email: ssk.hanoi.2015@gmail.com

2. Facebook:https://www.facebook.com/reviews365

3. Số điện thoại hotline: 0382922228

Chúng tôi luôn chào đón các bạn CTV tới hợp tác về nội dung bài viết. 

Xin trân trọng cảm ơn.