• Khi tôi buồn xin đừng nói "cố lên đi"

    Khi tôi buồn xin đừng nói "cố lên đi"

    Có những câu nói tưởng như là vô hại, có những câu nói tưởng như là an ủi, nhưng trong một vài bối cảnh, nó lại có thể là câu nói tàn nhẫn nhất, một trong số những câu nói đó chính là “Cố lên".