• Mức lương 3 triệu của một nhà khoa học nữ

    Mức lương 3 triệu của một nhà khoa học nữ

    “Là đồng tác giả của một đăng ký độc quyền sáng chế quốc tế, nhà nữ khoa học Hồ Thị Thương bật khóc khi chia sẻ về việc mình lựa chọn cống hiến cho khoa học nhưng không đủ tài chính báo hiếu cha mẹ.