Đề cương và báo cáo chi tiết về chủ đề Điều chế và giải điều chế số

Chủ đề:

Tìm hiểu về điều chế số ASK, FSK và m-PSK. Viết code mô phỏng các điều chế số trên và giải điều chế, VD: ứng dụng cho tín hiệu hình sin, tín hiệu xung. 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHỦ ĐỀ ĐIỀU CHẾ GIẢI ĐIỀU CHẾ SỐ ASK FSK PSK

Bạn có thể tham khảo đề cương như sau:

CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ SỐ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ SỐ

I, Tổng quan về mô hình truyền thông: 4

II, A. Điều chế dịch biên ASK (Amplitude Shilf Keying): 5

B. Giải điều chế số ASK (Amplitude Shilf Keying): 7

III, A. Điều chế dịch pha PSK (Phase Shilf Keying): 8

B. Giải điều chế số BPSK (Phase Shilf Keying): 9

C. Điều chế - Giải điều chế pha kiểu 4-PSK (QPSK): 9

IV, A. Điều chế FSK (Fequency Shilf Keying): 11

B. Giải điều chế FSK: 14

V. BÀI TẬP ỨNG DỤNG CODE MATLAB ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ SỐ (SHOW CODE): 14

5.1 Soure code mô phỏng điều chế và giải điều chế ASK 14

5.2 Source code mô phỏng điều chế và giải điều chế FSK 16

5.3 Source code mô phỏng điều chế và giải điều chế PSK 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

A. Điều chế dịch biên ASK (Amplitude Shilf Keying)

  •  Kỹ thuật điều chế tín hiệu ASK (Amplitude Shift Keying): Được gọi là điều chế số theo biên độ tín hiệu và đây là một kỹ thuật điều chế tín hiệu kỹ thuật số phổ biến được sử dụng trong truyền thông dữ liệu kỹ thuật số cho một số lượng lớn các ứng dụng RF tần số thấp. Khi nguồn muốn gửi một bit ‘1’, nó truyền một sóng mang có biên độ lớn và khi muốn gửi một bit ‘0’, nó truyền một sóng mang có biên độ nhỏ. Kỹ thuật này còn được gọi là On-Off keying vì sóng mang dao động giữa 0 và 1 theo mức thấp và cao của tín hiệu đầu vào.

B. Điều chế dịch pha PSK(Phase Shilf Keying):

  • PSK (Phase Shift Keying) là một loại kỹ thuật điều chế kỹ thuật số trong đó ta truyền dữ liệu bằng cách điều chế pha của tín hiệu sóng mang.
  • Việc điều chế được thực hiện bằng cách thay đổi các đầu vào trong những khoảng thời gian đều đặn.
  • Chúng ta sử dụng các pha hữu hạn và mỗi pha này có thể được biểu diễn bằng một mẫu bit duy nhất.
  • Số lượng bit được sử dụng là như nhau trong mỗi trường hợp

C. Điều chế FSK (Fequency Shilf Keying):

  • FSK (Frequency Shift Keying ): Là điều chế số theo tần số tín hiệu. Tín hiệu FSK có dạng sóng dao động với tần số khác nhau, mỗi bit được đặc trưng bởi tần số khác nhau này của tín hiệu. 
  • FSK có thể xem như tín hiệu trực giao. Các sơ đồ tín hiệu chủ yếu đều sử dụng cho truyền số liệu số tốc độ thấp, lý do để dùng rộng rãi các Modem số liệu là tương đối dễ dàng tạo tín hiệu và dùng giải điều chế không kết hợp. Như tên gọi, tin tức số được truyền đi một cách đơn giản bằng cách dịch tần số sóng mang đi một lượng nhất định tương ứng với mức nhị phân 1 và 0.

Để nhận đầy đủ tài liệu gồm nguyên lý, đặc trưng, biểu thức, source code mô phỏng, hình ảnh mô phỏng. Bạn liên hệ để tải tài liệu TẠI ĐÂY

BTV Reviews365.net, Theo Reviview 365 tổng hợp