Phong thủy Tình duyên cho người độc thân

Phong thủy Tình duyên cho người độc thân xử lý kỳ thật không quá khó, các bạn cứ tuần tự làm như sau nha:

1, Tính Mệnh theo Cửu Tinh

Trước tiên, tính toán xem mệnh của mình thuộc vào MỆNH nào, sau đó căn cứ vào số Cửu tinh của Mệnh để theo đó bố trí vật phẩm trong nhà phù hợp, nhằm thúc đẩy Đào hoa vận, cải thiện tình duyên của mình.

Để tính toàn ra số Cửu tinh của MỆNH, thì dựa vào năm sinh để tính toán. Nam nữ tính toán khác nhau.

Trước hết, phải nắm được Số của Cửu tinh trong Huyền Không

 • Nhất bạch – Thủy – Số 1
 • Nhị hắc – Thổ – Số 2
 • Tam bích – Mộc – Số 3
 • Tứ lục – Mộc – Số 4
 • Ngũ hoàng – Thổ – Số 5
 • Lục bạch – Kim – Số 6
 • Thất xích – Kim – Số 7
 • Bát bạch – Thổ – Số 8
 • Cửu tử – Hỏa – Số 9

2. Trường hợp bạn là con trai – Nam Mệnh

Lấy 100 trừ đi hai số cuối của năm sinh dương lịch, sau đó đem kết quả chia cho 9, lấy số dư. Dùng số dư này tra trong bảng Cửu tinh để tìm ra Số Cửu Tinh của mệnh.

Ví dụ : Nam sinh 1970, ta tính :

 • (100-70)/9 = 30/9 = 3 dư 3
 • Lấy số dư là 3, tra trong bảng cửu tinh trên, là sao TAM BÍCH
Cách hóa giải tình duyên lận đận, Phong thủy cho người độc thân
Cách hóa giải tình duyên lận đận

3. Trường hợp bạn là con gái – Nữ Mệnh

Lấy hai số cuối của năm sinh dương lịch trừ đi 4 rồi chia cho 9, lấy số dư. Dùng số dư này tra trong bảng Cửu tinh để tìm ra Số Cửu Tinh của mệnh.

Ví dụ : Nữ sinh 1975, ta tính :

 • (75-4)/9 = 71/9 = 7 dư 8
 • Lấy số dư là 8, tra trong bảng cửu tinh trên, là sao BÁT BẠCH

Cách hóa giải tình duyên trắc trở

Bây giờ căn cứ vào phương pháp đã tính toán ở trên, đi bố trí phong thủy cho từng trường hợp.

1. Nhất Bạch mệnh

 • Nam: 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999
 • Nữ: 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995

Cách hóa giải tình duyên lận đận

 • Mệnh Nhất bạch, bất luận là Nam hay Nữ, chọn phòng có sảnh, cửa hoặc cửa sổ quay về hướng chính Bắc, chính Nam, Chính Đông hoặc Đông Nam. Phòng ngủ hoặc đầu giường tốt nhất là quay về hướng Bắc, Đông hoặc Đông Nam là những phương vị tốt.

Cách cầu tình duyên qua vật phẩm phong thủy

 • Tại phòng ngủ, Phương Nam bố trí vật phẩm bằng đá quý, các vật phẩm nên mang hình dáng mềm mại, biểu tượng của tình cảm.
 • Màu sắc có lợi cho tình duyên trong phòng : Nên dùng màu Trắng, Trắng đục

2. Nhị Hắc mệnh

 • Nam: 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998
 • Nữ:1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996

Cách hóa giải tình duyên lận đận

 • Mệnh Nhị Hắc, bất luận là Nam hay Nữ, chọn phòng có sảnh, cửa hoặc cửa sổ quay về hướng Đông Bắc. Phòng ngủ hoặc đầu giường tốt nhất là quay về hướng Đông Bắc.

Cách cầu tình duyên qua vật phẩm phong thủy

 • Tại phòng ngủ, Phương Đông Bắc bố trí bức tranh màu hồng, hoặc trải thảm màu hồng, hoặc bố trí các vật phẩm với chất liệu giấy, vải màu hồng.
 • Màu sắc có lợi cho tình duyên trong phòng : Nên dùng màu Hồng, Da cam, Tím
Cách hóa giải tình duyên lận đận, Phong thủy cho người độc thân
Cách hóa giải tình duyên lận đận

3. Tam Bích mệnh

Nam Nữ giống nhau︰1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997

Cách hóa giải tình duyên lận đận

 • Mệnh Tam Bích, bất luận là Nam hay Nữ, chọn phòng có sảnh, cửa hoặc cửa sổ quay về hướng Đông Nam. Phòng ngủ hoặc đầu giường tốt nhất là quay về hướng Đông Nam hoặc Tây Bắc là những phương vị tốt.

Cách cầu tình duyên qua vật phẩm phong thủy

 • Tại phòng ngủ, Phương Tây Bắc bố trí một đôi tượng Nam Nữ bằng gỗ, hoặc một bức phù điêu có hình tượng Nam Nữ, hoặc một vật phẩm bằng gỗ hình vuông (như cái giá để đĩa hát chẳng hạn!).
 • Màu sắc có lợi cho tình duyên trong phòng : Nên dùng màu xanh lục, xanh lam

4. Tứ Lục mệnh

 • Nam: 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996
 • Nữ: 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998

Cách hóa giải tình duyên lận đận

 • Mệnh Tứ Lục, bất luận là Nam hay Nữ, chọn phòng có sảnh, cửa hoặc cửa sổ quay về hướng Đông Nam. Phòng ngủ hoặc đầu giường tốt nhất là quay về hướng Đông Nam phương vị rất tốt. Ngoài ra, giường nên để ở góc Tây Nam của phong cũng tốt.

Cách cầu tình duyên qua vật phẩm phong thủy

 • Tại phòng ngủ, Phương Đông Nam bố trí một vật kiện có hình gợn sóng, như tượng nữ nằm bằng thủy tinh, hoặc các vật dụng khác tương tự.
 • Màu sắc có lợi cho tình duyên trong phòng : Nên dùng màu xanh lục, xanh lam nhạt, lam đậm pha xám.

5. Ngũ Hoàng mệnh

 • Nam: 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995
 • Nữ: 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999

Cách hóa giải tình duyên lận đận

 • Nam thì chọn phòng có sảnh hoặc cửa, sửa sổ quay về hướng Đông Bắc là tốt nhất, phòng ngủ hoặc đầu giường cũng nên quay về Đông Bắc hoặc Tây Nam.
 • Nữ thì chọn phòng ngủ có sảnh hoặc cửa, cửa sổ hướng Đông Bắc là tốt nhất, đầu giường nên quay về Tây Nam, là phương vị đại cát.

Cách cầu tình duyên qua vật phẩm phong thủy

 • Tại phòng ngủ, Phương Đông Bắc hoặc Tây Nam bố trí 8 viên bột phấn màu hồng có sắc óng ánh, hoặc một bức tranh có màu hồng phần, hoặc trải thảm có màu tương tự.
 • Màu sắc có lợi cho tình duyên trong phòng : Nên dùng màu hồng phấn, tím phấn hoặc, phấn da cam.
Cách hóa giải tình duyên lận đận, Phong thủy cho người độc thân
Cách hóa giải tình duyên lận đận

6. Lục Bạch mệnh

 • Nam; 1958, 1967, 1976, 1985, 1994
 • Nữ: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991

Cách hóa giải tình duyên lận đận

 • Mệnh Lục bạch, bất luận là Nam hay Nữ, chọn phòng có sảnh, cửa hoặc cửa sổ quay về hướng chính Đông. Phòng ngủ hoặc đầu giường tốt nhất là quay về hướng chính Tây hoặc chính Nam.

Cách cầu tình duyên qua vật phẩm phong thủy

 • Tại phòng ngủ, Phương Nam bố trí một vật phẩm bằng kim loại có hình dáng mềm mại, biểu tượng của tình cảm.
 • Màu sắc có lợi cho tình duyên trong phòng : Nên dùng màu ánh bạc, trắng ánh kim, ánh kim.

7. Thất Xích mệnh

 • Nam: 1957, 1966, 1975, 1984, 1993
 • Nữ: 1956, 1965, 1974, 1983, 1992

Cách hóa giải tình duyên lận đận

 • Mệnh Thất xích, bất luận là Nam hay Nữ, chọn phòng có sảnh, cửa hoặc cửa sổ quay về hướng chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Phòng ngủ hoặc đầu giường quay về hướng Đông Nam, nếu đầu giường quay được về hướng Tây Bắc thì rất tốt.

Cách cầu tình duyên qua vật phẩm phong thủy

 • Tại phòng ngủ, Phương Đông Nam bố trí một cái chuông bằng đồng, hoặc tổ hợp vật phẩm bằng kim loại hình cái chuông.
 • Màu sắc có lợi cho tình duyên trong phòng : Nên dùng màu đồng cũ, kim loại màu vàng, màu vàng ánh kim.
Cách hóa giải tình duyên lận đận, Phong thủy cho người độc thân
Cách hóa giải tình duyên lận đận

8. Bát Bạch mệnh

 • Nam: 1956, 1965, 1974, 1983, 1992
 • Nữ: 1957, 1966, 1975, 1984, 1993

Cách hóa giải tình duyên lận đận

 • Mệnh Bát bạch, bất luận là Nam hay Nữ, chọn phòng có sảnh, cửa hoặc cửa sổ quay về hướng Đông Bắc. Phòng ngủ hoặc đầu giường về hướng Tây Nam thì rất tốt.

Cách cầu tình duyên qua vật phẩm phong thủy

 • Tại phòng ngủ, Phương Tây Nam bố trí 8 viên thủy tinh mà hồng phấn óng ánh, hoặc 8 viên đá quý màu hồng, hoặc vật dụng khác màu hồng.
 • Màu sắc có lợi cho tình duyên trong phòng : Nên dùng màu tím, tím hồng, tím nhạt.

9. Cửu Tử mệnh

 • Nam: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000
 • Nữ: 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003

Cách hóa giải tình duyên lận đận

 • Mệnh Cửu tử, bất luận là Nam hay Nữ, chọn phòng có sảnh, cửa hoặc cửa sổ quay về hướng chính Nam, Đông Nam. Phòng ngủ hoặc đầu giường về hướng chính Nam thì rất tốt.

Cách cầu tình duyên qua vật phẩm phong thủy

 • Tại phòng ngủ, Phương Đông Nam hoặc Chính Nam bố trí 1 chậu cây hoa màu xanh lục hoặc màu hồng (hoa sống, không dùng hoa giả
 • Màu sắc có lợi cho tình duyên trong phòng : Nên dùng màu xanh lục, màu tím phớt hồng.

Cách hóa giải tình duyên lận đận cho người độc thân qua phương pháp cửu tinh của Bột Hải Tản Nhân (Chuyên gia phong thủy Trung Quốc) thực sự khá hiệu quả  trong việc vận dụng phong thủy cải thiện tình duyên, mong các bạn nghiên cứu kỹ phương pháp hóa giải tình duyên trắc trở đầy hiệu quả này để đạt được điều mong ước….

3, Theo Reviview 365 tổng hợp