Xem ngày đẹp tháng 12 âm năm 2021

Thói quen xem ngày tốt xấu trước tiến hành một công việc như mua nhà, cưới hỏi... là tục lệ đã được hình thành từ xa xưa trong nhân dân ta. Cha ông ta xem ngày với mong muốn chọn được thời điểm tích hợp để bắt đầu công việc của mình.

Hơn nữa, xem ngày tốt xấu mỗi khi bắt tay vào những công việc trọng đại sẽ khiến chúng ta cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn.

Dựa vào Lịch vạn niên và bảng tra cứu ngày tốt xấu tháng 12 âm lịch năm 2021 dựa vào Dịch học dưới đây, bạn có thể chọn ra ngày nào thuận lợi nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT XẤU THÁNG 12 NĂM 2021

(Kiến Tân Sửu, sao Chủy. Tháng thiếu)

THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH LỊCH (CAN - CHI) SAO LỤC NHÂM VẬN XẤU KHÁC TỐT - XẤU
Hai 3/1/2022 1 Bính Thìn Tất Không vong Sát chủ Xấu
Ba 4/1/2022 2 Đinh Tị Chủy Đại an    
5/1/2022 3 Mậu Ngọ Sâm Lưu niên Tam nương Xấu
Năm 6/1/2022 4 Kỷ Mùi Tỉnh Tốc hỷ    
Sáu 7/1/2022 5 Canh Thìn Quỷ Xích khẩu   Tốt
Bảy 8/1/2022 6 Tân Dậu Liễu Tiểu cát    
Chủ nhật 9/1/2022 7 Nhâm Tuất Tinh Không vong Tam nương Xấu
Hai 10/1/2022 8 Quý Hợi Trương Đại an   Tốt
Ba 11/1/2022 9 Giáp Tý Dực Lưu niên    

12/1/2022 10 Ất Sửu Chẩn Tốc hỷ  

Tốt

Năm 13/1/2022 11 Bính Dần Giác Xích khẩu    
Sáu 14/1/2022 12 Đinh Mão Cang Tiểu cát    
Bảy 15/1/2022 13 Mậu Thìn Đê Không vong Tam nương, Sát chủ Xấu
Chủ nhật 16/1/2022 14 Kỷ Tị Phòng Đại an   Tốt
Hai 17/1/2022 15 Canh Ngọ Tâm Lưu niên    
Ba 18/1/2022 16 Tân Mùi Tốc hỷ   Tốt
19/1/2022 17 Nhâm Thân Xích khẩu   Tốt
Năm 20/1/2022 18 Quý Dậu Đẩu Tiểu cát Tam nương Xấu
Sáu 21/1/2022 19 Giáp Tuất Ngưu Không vong   Xấu
Bảy 22/1/2022 20 Ất Hợi Nữ Đại an    
Chủ nhật 23/1/2022 21 Bính Tý Lưu niên    
Hai 24/1/2022 22 Đinh Sửu Nguy Tốc hỷ Tam nương Xấu
Ba 25/1/2022 23 Mậu Dần Thất Xích khẩu   Tốt
26/1/2022 24 Kỷ Mão Bích Tiểu cát   Tốt
Năm 27/1/2022 25 Canh Thìn Khuê Không vong Sát chủ Xấu
Sáu 28/1/2022 26 Tân Tị Lâu Đại an   Tốt
Bảy 29/1/2022 27 Nhâm Ngọ Vị Lưu niên Tam nương Xấu
Chủ nhật 30/1/2022 28 Quý Mùi Mão Tốc hỷ    
Hai 31/1/2022 29 Giáp Thìn Tất Xích khẩu   Tốt

(*) Sao Chủy (Hung tú):

Chủy tinh: Cẩn thận mắc cửa quan

Vàng nén, bạc kho dễ sạch sanh

Quan viên, danh chức càng nên giữ

Thầy thợ coi chừng chuyện tiếng tăm.

3, Theo Reviview 365 tổng hợp