Xem ngày đẹp tháng 11 âm năm 2021

Xem ngày tốt xấu trước khi tiến hành những công việc quan trọng đã trở thành thói quen từ xa xưa của cha ông ta. Nhờ việc làm này, cha ông ta chọn ra được ngày, giờ phù hợp giúp mọi việc thuận lợi, hanh thông.

Mời bạn tham khảo phương pháp Xem ngày đẹp tháng 11 âm năm 2021 dựa vào Dịch học (tức Lịch vạn niên cổ) rồi lấy đó làm căn cứ để tìm ngày tốt, tránh ngày xấu.

Bạn có thể tự chọn được ngày tốt phù hợp với công việc, dự định của mình dựa vào Lịch vạn niên và bảng tra cứu ngày tốt xấu tháng 11 âm lịch năm 2021 dưới đây:

XEM NGÀY TỐT XẤU THÁNG 11 ÂM LỊCH NĂM 2021

(Kiến Canh Tý, sao Tất. Tháng đủ)

THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH LỊCH (CAN - CHI) SAO LỤC NHÂM VẬN XẤU KHÁC TỐT - XẤU
Bảy 4/12/2021 1 Bính Tuất Vị Tiểu cát   Tốt
Chủ nhật 5/12/2021 2 Đinh Hợi Mão Không vong   Xấu
Hai 6/12/2021 3 Mậu Tý Tất Đại an Tam nương Xấu
Ba 7/12/2021 4 Kỷ Sửu Chủy Lưu niên    
8/12/2021 5 Canh Dần Sâm Tốc hỷ Sát chủ Xấu
Năm 9/12/2021 6 Tân Mão Tỉnh Xích khẩu    
Sáu 10/12/2021 7 Nhâm Thìn Quỷ Tiểu cát Tam nương Xấu
Bảy 11/12/2021 8 Quý Tị Liễu Không vong   Xấu
Chủ nhật 12/12/2021 9 Giáp Ngọ Tinh Đại an    
Hai 13/12/2021 10 Ất Mùi Trương Lưu niên   Tốt
Ba 14/12/2021 11 Bính Thân Dực Tốc hỷ    
15/12/2021 12 Đinh Dậu Chẩn Xích khẩu    
Năm 16/12/2021 13 Mậu Tuất Giác Tiểu cát Tam nương Xấu
Sáu 17/12/2021 14 Kỷ Hợi Cang Không vong   Xấu
Bảy 18/12/2021 15 Canh Tý Đê Đại an    
Chủ nhật 19/12/2021 16 Tân Sửu Phòng Lưu niên   Tốt
Hai 20/12/2021 17 Nhâm Dần Tâm Tốc hỷ Sát chủ Xấu
Ba 21/12/2021 18 Quý Mão Xích khẩu Tam nương Xấu
22/12/2021 19 Giáp Thìn Tiểu cát   Tốt
Năm 23/12/2021 20 Ất Tị Đẩu Không vong  

Xấu

Sáu 24/12/2021 21 Bính Ngọ Ngưu Đại an    
Bảy 25/12/2021 22 Đinh Mùi Nữ Lưu niên Tam nương Xấu
Chủ nhật 26/12/2021 23 Mậu Thân Tốc hỷ    
Hai 27/12/2021 24 Kỷ Dậu Nguy Xích khẩu    
Ba 28/12/2021 25 Canh Tuất Thất Tiểu cát   Tốt
29/12/2021 26 Tân Hợi Bích Không vong   Xấu
Năm 30/12/2021 27 Nhâm Tý Khuê Đại an Tam nương Xấu
Sáu 31/12/2021 28 Quý Sửu Lâu Lưu niên   Tốt
Bảy 1/1/2022 29 Giáp Dần Vị Tốc hỷ Sát chủ Xấu
Chủ nhật 2/1/2022 30 Ất Mão Mão Xích khẩu    

(*) Sao Tất (Kiết tú):

Tất tinh chiếu sang tốt hòa đều

Nông trang thóc gạo, lúa, tằm... nhiều

Nhà cửa khang trang, hôn thú đẹp

Sinh con: Nam quý, nữ yêu kiều.

3, Theo Reviview 365 tổng hợp