Skip to main content

Gia đình

MỚI NHẤT

Bình tĩnh làm mẹ - 3 cách để không la mắng con

Gia đình

Bạn đã quyết tâm sẽ không nổi nóng với con nữa dù chúng có làm bất kỳ điều gì khiến bạn bực tức. Tuy nhiên, liệu bạn có thể kiểm soát cơn giận của mình để không la mắng con trẻ khi chúng làm sai hay không?