Các khái niệm tưởng như rất quen thuộc về thời gian như tuần, quý, ngày khi được hỏi đến không phải ai cũng có thể trả lời ngay được, hoặc nhớ ra cách tính một cách cụ thể, mình sẽ hỗ trợ cho bạn việc đó để tính toán sẽ nhanh hơn rất nhiều.

1. Một năm có bao nhiêu tuần?

 • Năm không nhuận có 365 ngày, theo quy ước 1 tuần là 7 ngày, thì sẽ có 52 tuần và dư 1 ngày.
 • Năm nhuận có 366 ngày, theo đó sẽ có 52 tuần và dư 2 ngày.

Theo định nghĩa phổ biến nhất hiện nay, tuần là một đại lượng về thời gian, quy định 1 tuần có 7 ngày. Bảy ngày này được chia ra thành các thứ gồm: Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Ngoài ra, theo lịch Trung Quốc xưa, 1 tuần sẽ có 10 ngày và 1 tháng sẽ có 3 tuần gồm:

 • Thượng tuần: từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10.
 • Trung tuần: từ ngày 11 đến ngày 20.
 • Hạ tuần: từ ngày 21 đến ngày 30.
Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?
Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?

2. Một năm có bao nhiêu quý?

1 năm có 12 tháng và 1 quý có 3 tháng nên 1 năm có 12/3 = 4 quý tương ứng. Hết quý thứ tư sẽ là thời gian kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới.

 • Quý 1 của năm bao gồm: Tháng 1, tháng 2, tháng 3.
 • Quý 2 của năm bao gồm: Tháng 4, tháng 5, tháng 6.
 • Quý 3 của năm bao gồm: Tháng 7, tháng 8, tháng 9.
 • Quý 4 của năm bao gồm: Tháng 10, tháng 11, tháng 12.

3. Một quý có bao nhiêu ngày?

Quý là một đơn vị để đo thời gian trong năm Dương lịch, thường được sử dụng trong quá trình lên kế hoạch làm việc, tổng kết các công việc đã thực hiện được... tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Theo quy ước, một năm được chia thành 4 quý, mỗi quý sẽ bao gồm 3 tháng. Thông thường thì các quý sẽ có ngày bắt đầu và kết thúc như sau:

Quý Tháng Số ngày trong quý
Quý 1 Bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/3, tức là bao gồm tháng 1, tháng 2 và tháng 3 90 ngày trong năm thường và 91 ngày trong năm nhuận
Quý 2 Bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 30/6, tức là bao gồm tháng 4, tháng 5 và tháng 6 91 ngày
Quý 3  Bắt đầu từ ngày 1/7 và kết thúc vào ngày 30/9, tức là bao gồm tháng 7, tháng 8 và tháng 9 92 ngày
Quý 4  Bắt đầu từ ngày 1/10 và kết thúc vào ngày 31/12, tức là bao gồm tháng 10, tháng 11 và tháng 12 92 ngày

4. Một năm có bao nhiêu ngày?

1 năm dương lịch có bao nhiêu ngày?

Nếu năm không nhuận thì 1 năm có 365 ngày, còn đối với năm nhuận thì có 366 ngày. Cứ sau 4 năm không nhuận là 1 năm nhuận (năm nhuận là năm tháng thứ 2 có ngày 29).

Sở dĩ có sự tồn tại của năm nhuận, ngày nhuận chính là dựa vào chu kỳ quay của xung quanh Mặt Trời của Trái Đất. Nếu dựa vào lịch dương thì một năm sẽ tương ứng với 1 chu kỳ quay duy nhất là 365 ngày. Tuy nhiên, nếu dựa vào kết quả thực tế thì chu kỳ này sẽ không thể hoàn tất với từng đấy ngày.

Thay vào đó, Trái Đất sẽ phải cần thêm một khoảng thời gian cụ thể là 365 ngày, 5 giờ, 48 phút và 46 giây để có thể hoàn thành chu kỳ này. Nếu ta cộng dồn khoảng thời gian bị thiếu này lại với nhau thì cứ 4 năm sẽ tạo thành 1 ngày dư và nó sẽ được thêm vào lịch là 29/2. Những năm có ngày 29/2 sẽ được gọi là năm nhuận với 366 ngày. Số ngày trong năm khác nhau tùy vào từng loại lịch.

Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?
Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?

Năm tài chính là gì?

Ngoài ra, chúng ta còn thường có nhiều khái niệm khác về năm, trong đó phổ biến nhất là năm tài chính (dùng trong tính toán và thống kê các công tác liên quan đến tài chính, ngân sách của một quốc gia, tổ chức...) và năm học (dùng trong sắp xếp lịch học, lịch thi cho học sinh, sinh viên đi học ở trường).

Năm tài chính và năm học đều sử dụng Dương lịch làm cơ sở nhưng không bắt buộc phải trùng với năm Dương lịch và có thể có sự khác biệt ở các quốc gia khác nhau hay các nhóm đối tượng khác nhau trong cùng một quốc gia.

Tuy nhiên, độ dài của 1 năm tài chính thường tương đương với 1 năm Dương lịch, còn độ dài của 1 năm học thường sẽ ngắn hơn 1 năm Dương lịch.

1 năm âm lịch có bao nhiêu ngày?

Một năm âm lịch chỉ có 354 ngày, ngắn hơn 1 năm dương lịch 11 ngày. Do đó, cứ 3 năm âm lịch lại ngắn hơn năm dương lịch 33 ngày (tức là hơn 1 tháng).

5. Một năm có bao nhiêu giờ, phút, giây?

Giờ, phút, giây là đơn vị đo thời gian theo hệ đo lường quốc tế. Theo đó, người ta quy ước:

 • 1 phút có 60 giây.
 • 1 giờ có 60 phút, tương đương 3.600 giây.
 • 1 ngày có 24 giờ, tương đương 1.440 phút, 86.400 giây.

Như vậy: Số giờ, phút, giây trong năm thường và năm nhuận không giống nhau:

Một năm có bao nhiêu giờ?

1 ngày sẽ có 24 giờ, vậy nên:

 • 1 năm không nhuận sẽ có tổng cộng 365 ngày*24 = 8.760 giờ.
 • Đối với năm nhuận, sẽ có thêm 24 giờ nên sẽ có tổng cộng 8.784 giờ.

Một năm có bao nhiêu phút?

Mỗi một giờ sẽ có tổng cộng 60 phút. Vậy nên, mỗi một ngày sẽ có tổng cộng 1440 phút.

 • Nếu năm đó không nhuận sẽ có tổng cộng 365 ngày*1440 giờ = 525.600 phút.
 • Đối với năm nhuận thì sẽ có 527.040 phút.
Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?
Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?

Một năm có bao nhiêu giây?

Mỗi một phút sẽ có tổng cộng 60 giây.

 • Trong một năm không nhuận sẽ có tổng cộng 525.600 phút*60 giây = 31.536.000 giây.
 • Đối với năm nhuận sẽ có 31.622.400 giây. 

6. Một năm có bao nhiêu tháng?

Theo Âm lịch Việt Nam, 1 năm bình thường có 12 tháng, 1 năm nhuận có 13 tháng, số ngày trong mỗi tháng thường là 29 hoặc 30 ngày, tuy nhiên số ngày của từng tháng sẽ không cố định qua các năm. Số ngày trong tháng theo Dương lịch và Âm lịch không giống nhau.

Theo Dương lịch, một năm được chia thành 12 tháng và số ngày trong mỗi tháng là cố định qua các năm như sau:

 • Tháng 1 có 31 ngày.
 • Tháng 2 có 28 ngày (năm thường) hoặc 29 ngày (năm nhuận).
 • Tháng 3 có 31 ngày.
 • Tháng 4 có 30 ngày.
 • Tháng 5 có 31 ngày.
 • Tháng 6 có 30 ngày.
 • Tháng 7 có 31 ngày.
 • Tháng 8 có 31 ngày.
 • Tháng 9 có 30 ngày.
 • Tháng 10 có 31 ngày.
 • Tháng 11 có 30 ngày.
 • Tháng 12 có 31 ngày.

7. Một năm có bao nhiêu ngày thứ 7 và Chủ nhật?

Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?
Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?

Một năm thông thường sẽ có 365 ngày (với năm nhuận thì là 366 ngày). Một tuần có 7 ngày và trong 7 ngày sẽ có 2 ngày là thứ 7 và Chủ nhật.

Ta có 365 = 7 x 52 + 1, như vậy có 52 tuần và dư ra 1 ngày. Suy ra, ít nhất là sẽ có 52 Chủ nhật và nhiều nhất là 53 ngày.

8. Một năm ở Việt Nam bao nhiêu ngày lễ?

Ngày lễ chính (lớn) người lao động được nghỉ làm vẫn hưởng lương:

Tại Việt Nam hiện nay đang có 6 ngày lễ chính, người lao động được nghỉ làm mà vẫn hưởng lương. Lịch nghỉ cho mỗi ngày lễ này có sự thay đổi hàng năm sao cho phù hợp với tình hình kinh tế. Cụ thể như sau:

 • Tết Dương lịch: Vào ngày 1/1 Dương lịch và được nghỉ 1 ngày.
 • Tết Âm: Được nghỉ 9 ngày.
 • Giỗ Tổ Hùng Vương: Vào 10/3 âm lịch, được nghỉ 1 ngày.
 • Ngày Giải phóng miền Nam: Ngày 30/4 Dương lịch, được nghỉ 1 ngày.
 • Quốc tế Lao động: Vào 1/5 Dương lịch, được nghỉ 1 ngày.
 • Ngày Quốc khánh: Vào 2/ 9 Dương lịch, được nghỉ 2 ngày.

Các ngày lễ truyền thống của dân tộc:

 • Tết nguyên Đán: Tết Nguyên Đán hay còn được gọi là tết ta diễn ra vào ngày 1 đến ngày 3 tháng một âm lịch hàng năm.
 • Tết Thượng Nguyên: Tết Thượng Nguyên còn được gọi với tên gọi khác là “rằm tháng riêng”. Ngày lễ này diễn ra vào 15 tháng 1 âm lịch hàng năm.
 • Tết Hàn Thực: Tết Hàn thực (tết bánh trôi bánh chay) diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm.
 • Tết Đoan Ngọ: Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Tên gọi khác: Tết nửa năm, tết diệt sâu bọ hay tết Đoan Dương, Đoan Ngũ.
 • Tết Ngâu: Tết ngâu chính là ngày Ngưu Lang, Chức nữ gặp nhau, được diễn ra vào ngày mùng 7/7 hàng năm.
 • Tết Trung Nguyên: Tết Trung Nguyên có rất nhiều tên gọi khác nhau như lễ Vu Lan (theo đạo Phật), ngày xá tội vong nhân hay rằm tháng 7.
 • Tết Trung Thu: Diễn ra vài ngày 15/8 âm lịch hàng năm. Tết này còn được gọi với tên gọi khác là Tết thiếu nhi Việt Nam.
 • Tết Hạ Nguyên: Tết Hạ Nguyên hay tết cơm mới diễn ra vào ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm.
 • Tết ông Táo: Tết ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng cuối cùng của năm âm lịch (tức 23/12 âm lịch).

Các ngày lễ lịch sử

 • Giỗ tổ Hùng Vương: Ngày lễ này diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm. Là ngày lễ tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng.
 • Ngày Thống nhất đất nước: Diễn ra vào 30/4 dương lịch mỗi năm.
 • Ngày Quốc Khánh Việt Nam: Diễn ra vào ngày 2/9 dương lịch mỗi năm.
 • Ngày Giải phóng thủ đô: Diễn ra vào ngày 10/10 dương lịch hàng năm.

9. Các câu hỏi thường gặp khác xoay quanh 1 năm

Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?
Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?

1 năm có bao nhiêu tuần làm việc?

Căn cứ vào cách tính tuần, tháng, quý và các ngày nghỉ như trên, ta có khoảng 34 tuần làm việc.

1 năm có bao nhiêu ngày làm việc?

Để có thể tính được một năm có tổng cộng bao nhiêu ngày làm việc thì ta hãy cùng thực hiện những phép tính đơn giản dưới đây:

Dựa vào các kết quả đã tính ra ở phía trên thì 1 năm ta có:

Nghỉ ngày cuối tuần: 

Một năm bình thường sẽ có 365 ngày và với năm nhuận là 366 ngày. Đồng nghĩa với việc ta sẽ có 52 tuần và 104 ngày nghỉ vào cuối tuần là: Thứ bảy và Chủ nhật.

Nghỉ ngày lễ, tết:

Như vừa tính sơ bộ ở trên thì ta sẽ có khá nhiều ngày nghỉ Lễ, tết, được quy định trong Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, do các dịp này có thể trùng vào các ngày nghỉ hoặc sát ngày nghỉ nên ngày nghỉ lễ này thường sẽ kéo dài nhiều ngày hơn và không cố định cho từng năm.

1 năm đại học có bao nhiêu tín chỉ?

Thực tế thì việc lựa chọn bao nhiêu tín chỉ để học sẽ phải tùy thuộc vào năng lực, việc sắp xếp thời gian và tài chính sao cho phù hợp với hoàn cảnh của sinh viên. Trung bình, các bạn có thể học 18 tiết học, trong đó: 6 tiết buổi sáng, 6 tiết buổi chiều và 6 tiết buổi tối. Như vậy, có thể tính ra được trong 1 năm học, các sinh bạn viên có thể đăng ký tối đa 84 tín chỉ, đối với những bạn không học hè thì là 70 tín chỉ.

Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?
Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, tháng, quý, giờ, phút, giây?

1 thế kỷ, 1 thập kỷ có bao nhiêu năm?

Dựa theo quy ước của lịch Gregory hay còn gọi là lịch dương thì các mốc thời gian sẽ được quy ước thành các năm như sau:

 • 1 thiên niên kỷ bằng 10 thế kỷ và bằng 1000 năm
 • 1 thế kỷ bằng 10 thập kỷ và bằng 100 năm
 • 1 thập kỷ bằng 10 năm và bằng 3652 ngày

Trên đây mình đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến các câu hỏi xung quanh thời gian 1 năm như một năm có bao nhiêu tuần, tháng, quý, giờ, phút, giây. Mong rằng chúng hữu ích với bạn trong cuộc sống thường nhật.

7, Theo Reviview 365 tổng hợp