Dân gian quan niệm ngày Tam Nương là một trong những ngày Đại Kỵ, được coi là ngày rất xấu, đại hung, làm gì cũng bất thuận nên hạn chế làm những việc quan trọng, đại sự như cưới hỏi, động thổ, làm nhà hay khai trương.... Vậy ngày Tam Nương 2022 là ngày nào, cần phải kiêng kỵ những điều gì?

Ngày tam nương là ngày gì?

Ngày Tam Nương có nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo tiếng Hán, "Tam" có nghĩa là 3, "Nương" có nghĩa là phụ nữ. Tam Nương chính là để chỉ 3 người phụ nữ trong lịch sử Trung Quốc.

Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, 3 người phụ nữ đó gồm Muội Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự. Đây đều là những người phụ nữ có sắc đẹp "khuynh nước, khuynh thành". Tuy nhiên, cũng bởi sắc đẹp đó mà 3 người phụ nữ này đã khiến cho các vị vua lúc bấy giờ chìm đắm trong sắc dục, không màng tới chính sự dẫn đến nước mất, nhà tan.

Cũng chính vì gắn liền với những người phụ nữ mang họa diệt vong cho cả một triều đại mà người ta coi ngày Tam Nương là ngày xấu, cần tránh làm những việc trọng đại để không gặp xui xẻo.

Xem thêm: Sự tích và ý nghĩa ngày Tam Nương

Ngày Tam Nương 2022 là ngày nào?

Vào các ngày Tam Nương trong các tháng của năm 2022 thì bạn nên hạn chế làm những việc quan trọng, đại sự như cưới hỏi, động thổ, làm nhà hay khai trương,... để hạn chế tai ương hay vận rủi đi theo.

Dưới đây là các ngày Tam Nương cụ thể trong từng tháng của năm 2022:

1 Ngày Tam Nương tháng 1/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 5/1/2022 Ngày 3/12 năm Tân Sửu
Ngày 9/1/2022 Ngày 7/12 năm Tân Sửu
Ngày 15/1/2022 Ngày 13/12 năm Tân Sửu
Ngày 20/1/2022 Ngày 18/12 năm Tân Sửu
Ngày 22/1/2022 Ngày 22/11 năm Tân Sửu
Ngày 29/1/2022 Ngày 27/12 năm Tân Sửu

2 Ngày Tam Nương tháng 2/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 3/2/2022 Ngày 3/1 năm Nhâm Dần
Ngày 7/2/2022 Ngày 7/1 năm Nhâm Dần
Ngày 13/2/2022 Ngày 13/1 năm Nhâm Dần
Ngày 18/2/2022 Ngày 18/1 năm Nhâm Dần
Ngày 22/2/2022 Ngày 22/1 năm Nhâm Dần
Ngày 27/2/2022 Ngày 27/1 năm Nhâm Dần

3 Ngày Tam Nương tháng 3/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 5/3/2022 Ngày 3/2 năm Nhâm Dần
Ngày 9/3/2022 Ngày 7/2 năm Nhâm Dần
Ngày 15/3/2022 Ngày 13/2 năm Nhâm Dần
Ngày 20/3/2022 Ngày 18/2 năm Nhâm Dần
Ngày 24/3/2022 Ngày 22/2 năm Nhâm Dần
Ngày 29/3/2022 Ngày 27/2 năm Nhâm Dần

4 Ngày Tam Nương tháng 4/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 3/4/2022 Ngày 3/3 năm Nhâm Dần
Ngày 7/4/2022 Ngày 7/3 năm Nhâm Dần
Ngày 13/4/2022 Ngày 13/3 năm Nhâm Dần
Ngày 18/4/2022 Ngày 18/3 năm Nhâm Dần
Ngày 22/4/2022 Ngày 22/3 năm Nhâm Dần
Ngày 27/4/2022 Ngày 27/3 năm Nhâm Dần

5 Ngày Tam Nương tháng 5/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 3/5/2022 Ngày 3/4 năm Nhâm Dần
Ngày 7/5/2022 Ngày 7/5 năm Nhâm Dần
Ngày 13/5/2022 Ngày 13/5 năm Nhâm Dần
Ngày 18/5/2022 Ngày 18/5 năm Nhâm Dần
Ngày 22/5/2022 Ngày 22/5 năm Nhâm Dần
Ngày 27/5/2022 Ngày 27/5 năm Nhâm Dần

6 Ngày Tam Nương tháng 6/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 1/6/2022 Ngày 3/5 năm Nhâm Dần
Ngày 5/6/2022 Ngày 7/5 năm Nhâm Dần
Ngày 11/6/2022 Ngày 13/5 năm Nhâm Dần
Ngày 16/6/2022 Ngày 18/5 năm Nhâm Dần
Ngày 20/6/2022 Ngày 22/5 năm Nhâm Dần
Ngày 25/6/2022 Ngày 27/5 năm Nhâm Dần

7 Ngày Tam Nương tháng 7/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 1/7/2022 Ngày 3/6 năm Nhâm Dần
Ngày 5/7/2022 Ngày 7/6 năm Nhâm Dần
Ngày 11/7/2022 Ngày 13/6 năm Nhâm Dần
Ngày 16/7/2022 Ngày 18/6 năm Nhâm Dần
Ngày 20/7/2022 Ngày 22/6 năm Nhâm Dần
Ngày 31/7/2022 Ngày 3/7 năm Nhâm Dần

8 Ngày Tam Nương tháng 8/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 4/8/2022 Ngày 7/7 năm Nhâm Dần
Ngày 10/8/2022 Ngày 13/7 năm Nhâm Dần
Ngày 15/8/2022 Ngày 18/7 năm Nhâm Dần
Ngày 19/8/2022 Ngày 22/7 năm Nhâm Dần
Ngày 24/8/2022 Ngày 27/7 năm Nhâm Dần
Ngày 29/8/2022 Ngày 3/8 năm Nhâm Dần

9 Ngày Tam Nương tháng 9/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 2/9/2022 Ngày 7/8 năm Nhâm Dần
Ngày 8/9/2022 Ngày 13/8 năm Nhâm Dần
Ngày 13/9/2022 Ngày 18/8 năm Nhâm Dần
Ngày 17/9/2022 Ngày 22/8 năm Nhâm Dần
Ngày 22/9/2022 Ngày 27/8 năm Nhâm Dần
Ngày 28/9/2022 Ngày 3/9 năm Nhâm Dần

10 Ngày Tam Nương tháng 10/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 2/10/2022 Ngày 7/9 năm Nhâm Dần
Ngày 8/10/2022 Ngày 13/9 năm Nhâm Dần
Ngày 13/10/2022 Ngày 18/9 năm Nhâm Dần
Ngày 17/10/2022 Ngày 22/9 năm Nhâm Dần
Ngày 22/10/2022 Ngày 27/9 năm Nhâm Dần
Ngày 27/10/2022 Ngày 3/10 năm Nhâm Dần
Ngày 31/10/2022 Ngày 7/10 năm Nhâm Dần

11 Ngày Tam Nương tháng 11/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 6/11/2022 Ngày 13/10 năm Nhâm Dần
Ngày 11/11/2022 Ngày 18/10 năm Nhâm Dần
Ngày 15/11/2022 Ngày 22/10 năm Nhâm Dần
Ngày 20/11/2022 Ngày 27/10 năm Nhâm Dần
Ngày 26/11/2022 Ngày 3/11 năm Nhâm Dần
Ngày 30/11/2022 Ngày 7/11 năm Nhâm Dần

12 Ngày Tam Nương tháng 12/2022 dương lịch

Ngày dương lịch Ngày âm lịch
Ngày 6/12/2022 Ngày 13/11 năm Nhâm Dần
Ngày 11/12/2022 Ngày 18/11 năm Nhâm Dần
Ngày 15/12/2022 Ngày 22/11 năm Nhâm Dần
Ngày 20/12/2022 Ngày 27/11 năm Nhâm Dần
Ngày 25/12/2022 Ngày 3/12 năm Nhâm Dần
Ngày 29/12/2022 Ngày 7/12 năm Nhâm Dần

Ngày Tam Nương nên kiêng kỵ điều gì?

Hầu hết mọi người đều cho rằng ngày Tam Nương là những ngày không tốt. Tuy nhiên để đánh giá ngày Tam Nương tốt hay xấu thì vẫn còn tùy thuộc vào tín ngưỡng, lòng tin của mỗi người.

Những người sống với quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" thường sẽ tránh ngày Tam Nương. Và vào ngày Tam Nương 2022 họ thường kiêng kỵ một số việc sau đây nhằm tránh gặp rủi ro, xui xẻo.

1. Không nên làm việc lớn

Những việc lớn ở đây bao gồm việc như cưới hỏi, mua nhà, mua xe, khai trương, động thổ xây nhà... đều không nên được thực hiện trong ngày Tam Nương.

Theo tâm linh, nếu như không tránh mà cố ý làm những việc này trong ngày Tam Nương thì sẽ gặp những điều xui xẻo.

Nếu là khai trương thì làm ăn không tốt, nếu là cưới hỏi thì cô dâu và chú rể không bền lâu, còn nếu là xây nhà thì gia đình rất dễ ly tán. Tuy vậy, trên đây là những quan niệm theo dân gian, vì vậy bạn cũng không nên đặt nặng vấn đề này quá.

2. Không nên tranh chấp

Đối với những người tâm tính bất ổn, dễ nóng giận và nổi nóng thì cần kiềm chế bản thân trong những ngày Tam Nương, cố gắng tránh hoặc tìm cách giải quyết tốt nhất chứ không nên tranh chấp. Như vậy sẽ giúp bạn tránh được những điều không mong muốn, bản thân sẽ không hối hận vì những chuyện đã làm.

3. Chú ý khi đi đường, đi xa

Trong những ngày Tam Nương, cơ thể của bạn sẽ mệt mỏi, phản xạ kém và không đủ tỉnh táo. Bởi theo như khoa học, ngày này nặng âm khí làm cho cơ thể của chúng ta cảm thấy nặng nề, khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia giao thông.

Vì vậy hãy chú ý cẩn thận hơn khi điều khiển phương tiện giao thông khi đi đường, đi xa, leo núi… vào ngày Tam Nương để hạn chế thấp nhất tai nạn sẽ xảy ra.

Ngày Tam Nương 2022 là ngày nào? Cách hóa giải ngày Tam Nương năm 2022
Ngày Tam Nương 2022 là ngày nào?

Cách hóa giải ngày Tam Nương năm 2022

Cách hóa giải ngày Tam Nương năm 2022 rất đơn giản, như đã nói ở trên vào ngày này thì chúng ta chỉ hạn chế không làm các việc trọng đại.

Tuy nhiên nếu như bạn không thể hoãn được và vẫn phải làm thì các bạn chỉ cần xem sao chiếu mệnh ngày này là sao gì, trong ngày này có giờ nào hoàng đạo hợp tuổi của mình thì bạn chọn giờ đó để làm việc trọng đại như thường. Việc chọn giờ tốt hợp tuổi trong ngày Tam Nương sẽ giúp quý bạn hạn chế được phần nào những điều xui rủi.

Dưới đây là một số phương pháp cụ thể giúp bạn hóa giải ngày Tam Nương vô cùng hiệu quả, giúp giảm thiểu đáng kể điều xui xẻo xảy ra.

1. Dùng cơ chế "chế sát":

Cơ chế “chế sát” hay còn được gọi là cách hoá giải “lấy độc trị độc”, nghĩa là sử dụng quan hệ tương khắc của ngũ hành để chế sát sự hung hiểm của ngày xấu.

Vì Thổ khắc Thủy, nên ngày hung thuộc Thủy thì dùng giờ Thổ để hóa giải. Tương tự, Thủy khắc Hỏa nên dùng giờ Thủy để hoá giải ngày hung thuộc Hỏa…

2. Dùng cơ chế "hóa Sinh":

Đây là cách hóa giải sử dùng quan hệ tương sinh của ngũ hành nhằm chế sát sự nguy hiểm của ngày xấu.

Cụ thể như: Vì Thổ sinh Kim nên ngày xấu thuộc Kim thì dùng giờ Thổ để hóa giải, Kim sinh Thủy nên dùng giờ Kim để hóa giải ngày xấu thuộc Thủy, Mộc sinh Hỏa nên dùng dùng giờ Mộc để hóa giải ngày xấu thuộc Hỏa, Hỏa sinh Thổ nên dùng dùng giờ Hỏa để hóa giải ngày xấu thuộc Thổ.

3. Dùng cơ chế "tị hòa":

Đây là cách hoá giải dùng quan hệ tương hòa (bình hòa) của ngũ hành nhằm hóa giải sự hung hiểm của ngày xấu.

Tương tự với quy luật tương sinh và tương khắc, bạn nên thử áp dụng quy luật Âm – Dương của ngũ hành. Ví dụ như Dương Hỏa và Âm Hỏa, Dương Thổ và Âm Thổ, lúc này sự tương hoà về đặc tính của các hành sẽ dung hòa nhau không tốt cũng không xấu.

Cụ thể, để hoá giải ngày xấu thuộc Âm Mộc thì dùng giờ Dương Mộc, còn để hóa giải ngày xấu thuộc Âm Kim thì dùng giờ Dương Kim,..

4. Thay đổi người chủ trì:

Đây được hiểu là phương pháp “mượn tuổi” nhằm hoá giải sự hung hiểm của ngày Tam Nương.

Trên thực tế, cách hoá giải này được khá nhiều người sử dụng, thông thường người ta sẽ nhờ bạn bè hay người thân, những người quen thuộc Tam Hợp tuổi với gia chủ hay những người “được tuổi” (âm lịch) để thay cho mệnh chủ tiến hành làm chủ công việc để hoá giải sự hung hiểm của ngày xấu.

Ví dụ: Người tuổi Tị không được tuổi để xây nhà thì những người thuộc quan hệ Tam Hợp tuổi (Tam Hợp Tị – Dậu – Sửu) chính là những người “được tuổi” làm nhà sẽ đứng ra tiến hành công việc thay cho gia chủ bao gồm bổ nhát cuốc đầu tiên khi động thổ hay là khi đổ mái bằng thì sẽ đổ xô vữa.

Bên cạnh đó thì nếu trong những người thuộc Tam Hợp tuổi, không có ai “hợp tuổi” thì thường sẽ nhờ một người nào đó đứng ra làm chủ trì công việc, mà người này phải “hợp tuổi” và không xung khắc với bản mệnh

Mặc dù ngày Tam Nương chỉ là những quan niệm dân gian được đúc kết và lưu truyền từ năm này qua năm khác nhưng bạn cũng nên thực hiện điều kiêng kỵ để tránh những điều xấu bởi “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Ngày Tam Nương 2022 là ngày nào? Cách hóa giải ngày Tam Nương năm 2022
Ngày Tam Nương 2022 là ngày nào?

Một số thắc mắc thường gặp trong ngày Tam Nương

1. Sinh con vào ngày Tam Nương liệu có sao không?

Mỗi đứa con đều là một món quà trời ban đối với các bậc cha mẹ. Nếu sinh con vào ngày Tam Nương thì cũng không hẳn là xấu nhưng đứa bé ra đời vào ngày giờ nào thì không thể dự đoán chính xác trước được.

Nhưng bạn cần nhớ rõ, ngày Tam Nương rất xấu cho nên lúc sinh con vẫn có thể gặp chuyện không may cho cả mẹ lẫn con. Em bé mới sinh ra cũng dễ mắc bệnh tật, ốm yếu và còi cọc. Bé không có nhiều phúc phận như những em bé sinh vào các ngày khác và hậu vận sau này cũng không được tốt.

Nhưng như đã nói thì mỗi em bé đến với cuộc đời đều là một món quà tuyệt vời của tạo hóa nên dù bé có sinh ra vào ngày nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một ngày cực kỳ ý nghĩa.

Không chỉ xét yếu tố ngày Tam Nương, mà tốt xấu còn được quyết định bởi sao chiếu mệnh nữa.

Bạn hoàn toàn có thể hóa giải nó hoặc hạn chế nó ảnh hưởng đến gia đình mình. Đừng quá lo lắng về việc em bé nhà mình sinh vào ngày Tam Nương nhé. Sinh ngày nào thì hãy cứ để tự nhiên quyết định thôi, bậc làm cha làm mẹ chúng ta cứ vui vẻ đón nhận và cố gắng cho bé một cuộc sống an yên, hạnh phúc là được rồi.

2. Có nên thực hiện chuyển nhà vào ngày Tam Nương không?

Như đã nhắc lại rất nhiều lần ở trên, ngày Tam Nương là ngày xấu và chúng ta không nên tổ chức khai trương, xây nhà cũng như xuất hành. Và điều này có nghĩa là thực hiện chuyển nhà vào đúng ngày Tam Nương cũng là điều kỵ không nên làm nếu bạn không muốn gặp phải rắc rối.

Bởi vì nếu như chuyển nhà thì bạn sẽ phải xuất hành và mang theo nhiều đồ đạc cồng kềnh đi xa. Nếu là những ngày khác thì chắc chắn sẽ không sao nhưng với ngày Tam Nương lại rất dễ bị tai bay vạ gió, phải vô cùng cẩn thận nếu không sẽ có xui xẻo ập đến.

Hơn nữa, khi bạn chuyển đến nhà mới cũng có nghĩa là bạn chuẩn bị bắt đầu 1 cuộc sống mới ở nơi khác. Ngày Tam Nương là ngày xấu nên nếu bạn chọn chuyển nhà vào ngày này có nghĩa bạn đã chọn lựa việc bắt đầu cuộc sống mới của mình vào một ngày xấu đấy.

3. Ngày Tam Nương có cưới được không?

Nhiều người có chung thắc mắc rằng ngày Tam Nương có cưới được không. Quan niệm dân gian vẫn luôn khuyên người ta nên tránh thực hiện đại sự trong những ngày xấu này, bao gồm cả việc cười hỏi bởi có thể sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng.

Thực tế, ngày Tam Nương chỉ là một trong số ngày xấu như ngày Bách Kỵ, ngày Sát Chủ, ngày Tứ Tuyệt, ngày Tứ Ly, ngày Dương công kỵ... Vì thế, ngày này chỉ nên hạn chế cưới hỏi chứ không hẳn là tuyệt đối không được làm. Bởi tùy từng tôn giáo, vùng miền sẽ có cách tính khác nhau.

Ví dụ bên Phương Đông bảo ngày 3 là ngày Tam Nương xấu không được cưới, nhưng phương Tây họ lại coi ngày 3 là đẹp và vẫn cưới xin bình thường mà không bị làm sao cả. Cho nên bạn cần phải cân nhắc tùy theo điều kiện của bản thân để tránh làm mất thời cơ, cơ hội quý báu của mình.

Hi vọng rằng những chia sẻ trên đây của chúng tôi có thể giúp bạn biết được ngày Tam Nương 2022 là ngày nào trong từng tháng cũng như những điều cần kiêng kỵ và lưu ý. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này!

3, Theo Reviview 365 tổng hợp