Trước khi tiến hành một công việc trọng đại, cha ông ta có thói quen xem ngày tốt. Thông qua việc chọn ngày tốt, ta sẽ biết được đâu là thời điểm thích hợp nhất để bắt tay vào làm việc.

Mời bạn đọc cùng tham khảo phương pháp xem ngày đẹp tháng 8 âm năm 2021 dựa vào Dịch học dưới đây để lấy đó làm căn cứ tìm ngày phù hợp với công việc mình muốn tiến hành.

Dựa vào Lịch vạn niên và bảng tra cứu ngày tốt xấu tháng 8 âm lịch năm 2021 dưới đây, bạn có thể dễ dàng chọn ra ngày thích hợp để bắt tay vào công việc.

XEM NGÀY TỐT XẤU THÁNG 8 NĂM 2021

(Kiến Đinh Dâu, sao Lâu. Tháng thiếu)

THỨ DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH LỊCH (CAN - CHI) SAO LỤC NHÂM VẬN XẤU KHÁC TỐT - XẤU
Ba 7/9/2021 1 Mậu Ngọ Thất Lưu niên   Tốt
8/9/2021 2 Kỷ Mùi Bích Tốc hỷ   Tốt
Năm 9/9/2021 3 Canh Thân Khuê Xích khẩu Tam nương, Sát chủ Xấu
Sáu 10/9/2021 4 Tân Dậu Lâu Tiểu cát   Tốt
Bảy 11/9/2021 5 Nhâm Tuất Vị Không vong   Xấu
Chủ nhật 12/9/2021 6 Quý Hợi Mão Đại an    
Hai 13/9/2021 7 Giáp Tý Tất Lưu niên Tam nương Xấu
Ba 14/9/2021 8 Ất Sửu Chủy Tốc hỷ Sát chủ Xấu
15/9/2021 9 Bính Dần Sâm Xích khẩu (Kị kết hôn)  
Năm 16/9/2021 10 Đinh Mão Tỉnh Tiểu cát (Kị xây cất mồ mả)  
Sáu 17/9/2021 11 Mậu Thìn Quỷ Không vong   Xấu
Bảy 18/9/2021 12 Kỷ Tị Liễu Đại an   Tốt
Chủ nhật 19/9/2021 13 Canh Ngọ Tinh Lưu niên Tam nương Xấu
Hai 20/9/2021 14 Tân Mùi Trương Tốc hỷ   Tốt
Ba 21/9/2021 15 Nhâm Thân Dực Xích khẩu    
22/9/2021 16 Quý Dậu Chẩn Tiểu cát   Tốt
Năm 23/9/2021 17 Giáp Tuất Giác Không vong   Xấu
Sáu 24/9/2021 18 Ất Hợi Cang Đại an Tam nương Xấu
Bảy 25/9/2021 19 Bính Tý Đê Lưu niên    
Chủ nhật 26/9/2021 20 Đinh Sửu Phòng Tốc hỷ Sát chủ Xấu
Hai 27/9/2021 21 Mậu Dần Tâm Xích khẩu    
Ba 28/9/2021 22 Kỷ Mão Sâm Tiểu cát Tam nương Xấu
29/9/2021 23 Canh Thìn Không vong   Xấu
Năm 30/9/2021 24 Tân Tị Đẩu Đại an   Tốt
Sáu 1/10/2021 25 Nhâm Ngọ Ngưu Lưu niên    
Bảy 2/10/2021 26 Quý Mùi Nữ Tốc hỷ    
Chủ nhật 3/10/2021 27 Giáp Thân Xích khẩu

Tam nương

Xấu
Hai 4/10/2021 28 Ất Dậu Nguy Tiểu cát    
Ba 5/10/2021 29 Bính Tuất Thất Không vong   Xấu
               

(*) Sao Lâu (Kiết tú):

Sao Lâu lợp mái tốt vô cùng

Thêm người, thêm của lại thịnh hưng.

Hôn nhân ngày ấy sinh quý tử,

Nhậm chứ, sao này: Chức lại tăng.

3, Theo Reviview 365 tổng hợp