Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Hồi bé không thích đọc sách, còn khi lớn lên vẫn phải đọc để phục vụ nghiên cứu, công việc hoặc sở thích thay đổi.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Ngày nhỏ chúng ta hay nghĩ đến những điều vĩ mô nhưng khi trưởng thành, vấn đề cơm áo gạo tiền mới quan trọng nhất.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Lúc nhỏ mong lớn thật nhanh để được đi chơi xuyên đêm, nhưng lớn rồi thì ngược lại: giường ấm đệm êm mới là chân ái.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Càng lớn bạn càng hiểu lòng cha mẹ.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Hình mẫu người yêu cũng trở nên thực tế hơn.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Đi làm kiệt sức nên không còn ham mê tụ tập nhiều nữa.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Ngày bé thích thời trang "phang" thời tiết, có chút tuổi rồi mới thấm sức khỏe là trên hết.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Đi thật xa để trở về mới là trải nghiệm hạnh phúc nhất.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Ngày xưa mơ về một túp lều tranh hai trái tim vàng, nhưng khi trưởng thành phải đối mặt với thực tế.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Tuy nhiên, dẫu cuộc sống thay đổi nhiều thế nào bạn vẫn gặp phải một số kiểu người thiếu trách nhiệm.

Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó
Bộ tranh Ai rồi cũng thay đổi khi lớn lên: Chắc chắn có hình bóng của ai đó

Và chợt nhận ra ước mơ của mình dường như chưa từng thay đổi.

7, Theo Reviview 365 tổng hợp