Nỗi sợ sẽ kìm hãm bước tiến của chúng ta và khiến ta chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức, nhưng khi bạn hiểu rằng đó chỉ là chướng ngại của những suy nghĩ tiêu cực cũng là lúc bạn tìm cách loại bỏ chúng một cách khôn ngoan. Việc đầu tiên bạn có thể làm ngay lúc đó là đọc những câu nói hay về nỗi sợ để tìm ra phương hướng cho bản thân. Đừng cố gắng trốn tránh mà nên tìm cách chấp nhận như chúng là một phần của cuộc sống này.

1. Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm. (Elbert Hubbard)

 The greatest mistake you can make in life is continually fearing that you’ll make one.

2. Chúng ta trở nên mạnh mẽ, từng trải và tự tin nhờ nhờ từng trải nghiệm mà chúng ta thực sự dừng lại để nhìn thẳng vào mặt nỗi sợ… chúng ta phải làm điều mà chúng ta nghĩ mình không thể. (Eleanor Roosevelt)

(We gain strength, and courage, and confidence by each experience in which we really stop to look fear in the face… we must do that which we think we cannot.)

Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó
Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó

3. Hãy làm điều bạn sợ phải làm và làm đi làm lại… đó là con đường chiến thắng nỗi sợ nhanh chóng và chắc chắn nhất từng được phát hiện ra. (Dale Carnegie)

Do the thing you fear to do and keep on doing it… that is the quickest and surest way ever yet discovered to conquer fear.

4. Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi. (Thomas Fuller)

Cruelty is a tyrant that’s always attended with fear.

5. Nỗi sợ không có sức mạnh đặc biệt gì trừ phi bạn trao cho nó sức mạnh bằng cách cúi đầu trước nó. (Les Brown)

 Fear does not have any special power unless you empower it by submitting to it.

6. Lòng can đảm là chống lại nỗi sợ, kiểm soát nỗi sợ chứ không phải là vắng bóng nỗi sợ. (Mark Twain)

Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear.

7. Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ là làm điều bạn sợ. (Brian Tracy)

The only way to overcome your fears is to do the thing you fear.

8. Những đổi mới lớn chỉ xuất hiện khi con người không sợ làm điều khác biệt. (Georg Cantor)

Great innovation only happens when people aren’t afraid to do things differently.

9. Bạn có được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn phải đứng lại đối diện nỗi sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ: ‘Tôi đã vượt qua nỗi kinh hoàng này. Tôi có thể đương đầu những điều kế tiếp.’ Bạn phải làm điều bạn nghĩ mình không thể. (Eleanor Roosevel)

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You are able to say to yourself, ‘I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along.’ You must do the thing you think you cannot do.

10. Hãy làm những gì chúng ta sợ hãi, và chắc chắn cái chết của nỗi sợ sẽ tới. (Ralph Waldo Emerson)

Do the thing we fear, and death of fear is certain. Xem thêm: Đức Phật có sợ mình thất bại? Đâu là cách gỡ bỏ được mọi nỗi lo?

Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó
Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó

11. Thất bại không phải là thứ kéo con người lại; chính nỗi sợ thất bại mới là thứ làm bạn tê liệt. (Brian Tracy)

 It is not failure itself that holds people back; it is the fear of failure that paralyzes you.

12. Nỗi sợ hãi có công dụng, nhưng sự hèn nhát thì không. (Mahatma Gandhi)

Fear has its use but cowardice has none. 

13. Nỗi sợ tốt hơn sự vô cảm, bởi vì sự sợ hãi khiến chúng ta có hành động.

 Fear is better than apathy because fear makes us do something.

15. Tất cả con người đều sợ hãi, nhưng người can đảm dằn nỗi sợ xuống và tiến lên phía trước, đôi lúc hướng về cái chết, nhưng luôn luôn đi tới chiến thắng. (Dale Carnegie)

16. Phần lớn những khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi của mình, bạn sẽ phát hiện ra thực chất nó chẳng phải là mối đe dọa lớn lắm. Tất cả chúng ta đều cần động lực sâu sắc, mạnh mẽ cho phép chúng ta vượt qua trở ngại để có thể sống với giấc mơ của mình. (Les Brown)

When you face your fear, most of the time you will discover that it was not really such a big threat after all. We all need some form of deeply rooted, powerful motivation / it empowers us to overcome obstacles so we can live our dreams.

17. Nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào khác ngoài trí óc. (Dale Carnegie)

Fear doesn’t exist anywhere except in the mind.

18. Nghĩa vụ đầu tiên của con người là chinh phục nỗi sợ; anh ta phải ném bỏ nó, nếu không, anh ta không thể hành động. (Thomas Carlyle)

The first duty of man is to conquer fear; he must get rid of it, he cannot act till then.

19. Người ta thường dễ dàng tin vào những điều mình sợ hãi hay khao khát. (La Fontaine)

Everyone believes very easily whatever they fear or desire.

20. Niềm tin sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi, thất bại không có nghĩa là thua cuộc, và thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau. (Khuyết danh)

 21. Quá nhiều người trong chúng ta không sống với giấc mơ của mình vì chúng ta sống với nỗi sợ hãi. (Les Brown)

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.

22. Cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ là làm điều bạn sợ. (Brian Tracy)

The only way to overcome your fears is to do the thing you fear.

Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó
Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó

 23. Sự sợ hãi đánh bại nhiều người hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. (Ralph Waldo Emerson)

Fear defeats more people than any other one thing in the world.

24. Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền. (John Adams)

Fear is the foundation of most governments.

25. Để sống một cuộc đời sáng tạo, chúng ta phải để mất nỗi sợ hãi sẽ làm sai. (Khuyết danh)

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.

26. Giữ nỗi sợ của mình cho riêng mình cũng là một hình thức can đảm. (Frank Tyger)

Keeping your fears to yourself is a form of courage.

27. Tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể vượt qua sợ hãi bằng cách làm điều mình sợ; nếu như anh ta tiếp tục làm điều đó cho tới khi có những trải nghiệm thành công sau mình. (Eleanor Roosevelt)

I believe that anyone can conquer fear by doing the things he fears to do, provided he keeps doing them until he gets a record of successful experience behind him.

28. Nỗi sợ nhạt nhòa khi ta đối diện thực tế. (Frank Tyger)

Fear fades when facts are faced.

29. Ai cũng có những sai lầm mình luôn lặp lại: sợ hãi hay xấu hổ đều không chữa khỏi chúng. (La Fontaine)

Everyone has his faults which he continually repeats: neither fear nor shame can cure them.

 30. Người vượt qua được nỗi sợ của mình sẽ thực sự có tự do. (Aristotle)

He who has overcome his fears will truly be free.

31. Người không chinh phục nỗi sợ hãi hàng ngày vẫn chưa học được bí mật của cuộc sống. (Ralph Waldo Emerson)

He who is not everyday conquering some fear has not learned the secret of life.

32. Con người được thúc đẩy bởi hai nguồn động lực cơ bản, hoặc sự yêu thương, hoặc nỗi sợ hãi. (Niccolo Machiavelli)

Men are driven by two principal impulses, either by love or by fear.

33. Có người đã được cho là can đảm bởi vì họ quá sợ hãi để bỏ chạy. (Thomas Fuller)

Some have been thought brave because they were afraid to run away.

34. Vấn đề với phần lớn con người là họ nghĩ với hy vọng, hoặc sợ hãi, hoặc ước mong chứ không phải bằng trí óc. (Will Durant)

The trouble with most people is that they think with their hopes or fears or wishes rather than with their minds.

35. Quyền lực có hai dạng. Một sinh ra từ nỗi sợ hãi bị trừng phạt và một sinh ra từ những hành động yêu thương. Quyền lực dựa trên tình yêu hàng nghìn lần hiệu quả và lâu dài hơn quyền lực dựa trên sợ hãi. (Mahatma Gandhi)

Power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand times more effective and permanent then the one derived from fear of punishment.

Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó
Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó

36. Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi. (Thomas Fuller)

Cruelty is a tyrant that's always attended with fear.

37. Luôn luôn có nguy hiểm cho những ai sợ hãi. (George Bernard Shaw)

There is always danger for those who are afraid.

38. Một số người sợ chết đến nỗi họ chẳng bao giờ bắt đầu sống. (Henry Van Dyke)

Some people are so afraid to die that they never begin to live.

39. Cuộc sống phiêu lưu không phải là cuộc sống không có sợ hãi, mà ngược lại, là cuộc sống với hiểu biết toàn diện về mọi loại sợ hãi, cuộc sống mà chúng ta tiến về phía trước bất chấp nỗi sợ. (Paul Tournier)

The adventurous life is not one exempt from fear, but on the contrary, one that is lived in full knowledge of fears of all kinds, one in which we go forward in spite of our fears.

40. Người chạy trốn khỏi điều mình sợ hãi có thể sẽ thấy anh ta chỉ bước lên con đường tắt dẫn đến nó mà thôi. (Tolkien)

A man that flies from his fear may find that he has only taken a short cut to meet it.

41. Sự trì trệ sinh ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động sinh ra lòng tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về điều đó. Hay ra ngoài và bận rộn. (Dale Carnegie)

Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.

42. Suy nghĩ sẽ không vượt qua được nỗi sợ hãi, nhưng hành động thì có thể. (W. Clement Stone)

Thinking will not overcome fear but action will.

43. Bạn tạo ra phép màu nhiệm mỗi khi bạn tìm thấy sự yêu thương thay vì nỗi sợ. (Katrina Mayer)

You create a miracle every time you recognize love in a situation instead of fear.

44. Con người cần phải có hành động chống lại nỗi sợ hãi một khi nó nắm được anh ta. (Rainer Maria Rilke)

One had to take some action against fear when once it laid hold of one.

45. Mọi thứ bạn muốn đều ở phía bên kia nỗi sợ. (Jack Canfield)

Everything you want is on the other side of fear.

46. Đừng sợ hãi bất cứ điều gì ngoại trừ thứ mà nỗ lực của anh có thể ngăn chặn; đừng tự tin về bất cứ điều gì ngoại trừ thứ mà số phận không thể đánh bại. Sợ hãi thứ không thể tránh cũng ngu ngốc chẳng kém gì yên tâm về thứ có thể bị tước đoạt. (Francis Quarles)

Fear nothing but what thy industry may prevent; be confident of nothing but what fortune cannot defeat; it is no less folly to fear what is impossible to be avoided than to be secure when there is a possibility to be deprived.

Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó
Câu nói hay về nỗi sợ: Hiểu được rồi bạn sẽ dẹp bỏ được nó

47. Lòng tốt mạnh hơn sự sợ hãi. (Marcus Tullius Cicero)

Kindness is stronger than fear.

48. Hãy để nỗi sợ hãi trước nguy hiểm trở thành động lực để ngăn chặn nó; người không biết sợ khiến nguy hiểm có được lợi thế. (Francis Quarles)

Let the fear of danger be a spur to prevent it; he that fears not, gives advantage to the danger.

49. Con người luôn gặp khó khăn trong việc buông bỏ đau khổ. Với nỗi sợ hãi về những điều bất định, họ chọn chịu đau khổ trong những thứ quen thuộc. (Thích Nhất Hạnh)

50. Điều khó khăn nhất là quyết định hành động, phần còn lại chỉ là sự bền bỉ. Nỗi sợ hãi là những con hổ giấy. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình quyết định làm. Bạn có thể hành động để thay đổi và chi phối cuộc đời mình; và con đường, quá trình chính nó đã là phần thưởng. (Amelia Earhart)

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. The fears are paper tigers. You can do anything you decide to do. You can act to change and control your life; and the procedure , the process is its own reward.

7, Theo Reviview 365 tổng hợp