Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu (share, stock hoặc capital stock) là loại chứng khoán được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp. Những người nắm giữ cổ phiếu trở thành những cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty/doanh nghiệp phát hành.

Theo khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Chỉ công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, cổ phiếu là một loại chứng khoán (được coi là tài sản), là đối tượng giao dịch trên sàn chứng khoán.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, một cổ phiếu là đại diện cho 10.000 đồng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Ví dụ: Một doanh nghiệp cổ phần có vốn điều lệ là 10 tỉ đồng thì số cổ phần đại diện cho việc sở hữu doanh nghiệp này tương ứng là 1 triệu cổ phiếu và mỗi cổ phiếu sẽ đại diện cho 10 nghìn vốn điều lệ.

Cổ phiếu là gì? Đầu tư cổ phiếu là gì? Thị trường cổ phiếu là gì? kiến thức cơ bản
Cổ phiếu là gì? Đầu tư cổ phiếu là gì? Thị trường cổ phiếu là gì? kiến thức cơ bản

Các cá nhân, tổ chức mua bán cổ phiếu chủ yếu nhằm các mục đích sau:

 • Để tìm kiếm lợi nhuận: Đây là mục đích chính của các cá nhân, tổ chức khi mua bán cổ phiếu. Cổ phiếu là một trong những công cụ giúp sinh lời cao và cũng là kênh đầu tư linh hoạt.
 • Để nắm quyền biểu quyết và quản lý công ty/doanh nghiệp: Đối với những cá nhân, tổ chức có mục đích muốn nắm quyền điều hành một công ty/doanh nghiệp, họ thường mua bán số lượng cổ phiếu rất lớn.

Hiện nay, các công ty/doanh nghiệp cổ phần thường phát hành cổ phiếu dưới dạng 2 loại như sau:

 • Cổ phiếu thường hay cổ phiếu phổ thông (common stock): Cổ phiếu phổ thông dùng để xác định quyền sở hữu của các cổ đông. Người nắm giữ cổ phiếu này sẽ có quyền quản lý và kiểm soát công ty/doanh nghiệp hay tham gia vào các cuộc họp hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như bỏ phiếu quyết định vào các vấn đề lớn của công ty/doanh nghiệp. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông được quyền tự do chuyển nhượng, quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty, đồng thời được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu đang nắm giữ.
 • Cổ phiếu ưu đãi (preferred stock): Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có thể nhận những ưu đãi về cổ tức và quyền biểu quyết hoặc được hoàn lại phần vốn góp. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền hạn và trách nhiệm hạn chế về mặt lợi tức cố định, không có quyền bầu cử hay ứng cử. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ luôn được nhận cổ tức đầu tiên và trong trường hợp công ty bị phá sản thì họ cũng là những người được công ty trả tiền trước sau đó mới đến cổ đông thường.
Nội dung Cổ phiếu thường (phổ thông) Cổ phiếu ưu đãi
Phát hành Bắt buộc phát hành đối với công ty cổ phần Phát hành theo chính sách công ty và không bắt buộc
Phát hành theo chính sách công ty và không bắt buộc  
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại
 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức
 • Cổ phiếu ưu đãi khác theo quy định công ty
Cổ tức Được hưởng cổ tức theo quy định trả cổ tức công ty/doanh nghiệp

Được hưởng cổ tức theo quy định công ty/doanh nghiệp

 • Thường có tỷ lệ cao hơn và được trả trước so với cổ phiếu thường
Quyền biểu quyết Có quyền biểu quyết
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
 • Có quyền biểu quyết cao hơn với cổ phiếu thường
 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và cổ tức không có quyền biểu quyết
Khả năng chuyển đổi Không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường
Khả năng chuyển nhượng Có thể chuyển nhượng tự do Không thể chuyển nhượng tự do
Khả năng thu hồi tài sản khi công ty/doanh nghiệp bị phá sản Người sở hữu cổ phiếu thường sẽ là người cuối cùng được nhận giá trị còn lại Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại sẽ được ưu tiên nhận giá trị còn lại trước người sở hữu cổ phiếu thường nhưng sau người sở hữu trái phiếu

Đầu tư cổ phiếu là gì?

Đầu tư cổ phiếu (stock investment) hay đầu tư chứng khoán là quá trình người tham gia sử dụng nguồn vốn của bản thân để mua bán cổ phiếu hoặc chứng khoán của một công ty/doanh nghiệp được niêm yết với hy vọng tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu đến từ sự chênh lệch giá mua vào và bán ra. Bên cạnh đó còn có hình thức đầu tư cổ phiếu online, các giao dịch cổ phiếu sẽ được thực hiện trực tuyến thông qua các thiết bị điện tử thông minh như laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Cổ phiếu là gì? Đầu tư cổ phiếu là gì? Thị trường cổ phiếu là gì? kiến thức cơ bản
Cổ phiếu là gì? Đầu tư cổ phiếu là gì? Thị trường cổ phiếu là gì? kiến thức cơ bản

Thị trường cổ phiếu là gì?

Thị trường cổ phiếu hay thị trường chứng khoán (stock market) là một tập hợp bao gồm những người mua và những người bán cổ phiếu hay chứng khoán - thứ đại diện cho quyền sở hữu của họ đối với một doanh nghiệp. Các cổ phiếu (chứng khoán) này có thể bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng hoặc là những cổ phiếu được giao dịch một cách không công khai. Những khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán hầu hết được thực hiện thông qua người môi giới chứng khoán và các nền tảng giao dịch điện tử.

Trên đây là những thông tin về cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu và thị trường cổ phiếu mà Reviews365 muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. 

3, Theo Reviview 365 tổng hợp