Skip to main content

Gia đình

MỚI NHẤT

Yêu thì đơn giản nhưng hôn nhân cơ bản được bao lâu?

Gia đình

Sống cho nên vợ nên chồng không thể được tới đâu hay đó mà cần có một quá trình. Hành trình hôn nhân có những chặng đường và những điểm đến mới... Tình yêu thì đơn giản, nhưng hôn nhân cơ bản sẽ kéo dài được bao lẩu mới là vấn đề.