Skip to main content

Blog Sống Khỏe

MỚI NHẤT

Thuốc nhuộm tóc có gây ung thư không?

Blog Sống Khỏe

Thuốc nhuộm tóc có gây ung thư không? Đây là một câu hỏi rất nhiều chuyên viên, bác sỹ Hoa Kỳ hỏi trong nhiều năm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thuốc nhuộm tóc và ung thư có liên quan thế nào.