Skip to main content

Danh sách chuyên mục

MỚI NHẤT

8 kiểu người gây hiệu ứng tiêu cực cho cuộc sống của bạn, tránh càng xa càng tốt

Đời Sống

Có câu Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, điều này hoàn toàn đúng trong các mối quan hệ xã giao suốt một đời người. Những người bạn gặp gỡ, quen thân xung quanh có tác động rất lớn tới cuộc sống của bạn. Có những người mang tới niềm vui, nhưng cũng có người khiến bạn liên tục gặp rắc rối.